De interne stridigheder i Palæstina: The internal struggles in Palestine

Thorbjørn Andersen, Sune Beck, Servet Benli, Jacob Christian Eriksen, Asger Bagge Petersen, Maria Rask Hetoft Poulsen & A. Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

The focus of the project is to understand the reasons behind the on-going conflict between Fatah and Hamas and furthermore to analyse how this conflict affects the current Palestinian struggle to assemble an internationally recognized state. The Israeli-Palestinian conflict has been the subject of numerous UN resolutions but somewhere in the midst of it all the conflict between Fatah and Hamas has been escalating largely unnoticed. This conflict reached its peak in the 2006 elections where it evolved into a civil-war between the two sides and thereby effectively dividing the Palestinian areas into two fractions both geographically and politically. It is difficult to imagine the establishment of the Palestinian state without Fatah and Hamas being able to cooperate and thereby speaking with the voice of a unified Palestine. However, the Israeli government is also blocking this establishment through their strong military presence and constant expansion. Projektets fokus er at forstå årsagerne bag den nuværende konflikt mellem Fatah og Hamas og ydermere analysere hvordan denne konflikt påvirker den nuværende, palæstinensiske kamp for at danne en internationalt, anerkendt stat. Israel-Palæstina konflikten har været omdrejningspunket i en lang række FN-resolutioner, men midt i det hele er konflikten mellem Fatah og Hamas eskaleret stort set ubemærket. Denne konflikt nåede sit højdepunkt ved valget i 2006, hvor det udviklede sig til en borgerkrig mellem de to sider og har derved effektivt opdelt de palæstinensiske områder i to fraktioner, både geografisk og politisk. Det er svært at forestille sig oprettelsen af den palæstinensiske stat uden at Fatah og Hamas er i stand til at samarbejde og derved tale med en samlet stemme for Palæstina. Dog blokerer den israelske regering også denne oprettelse, gennem deres stærke militære tilstedeværelse og konstante udvidelse.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2012
VejledereEsben Holm Nielsen

Emneord

 • Gaza
 • Hamas
 • PNA
 • anerkendelse
 • West-bank
 • Fatah
 • recognition
 • Palæstina
 • stridigheder
 • Palestine
 • PLO
 • Vestbredden
 • konflikt
 • struggles
 • Israel
 • conflict