De frivillige hænder

Signe Edsberg, Nathasja Preus, Frederikke Sund, Daniel Stage Jensen, Anders Eefsen & Alexander Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Genstandsfeltet for dette projekt er implementering af frivilligt socialt arbejde i et dagtilbud. Heri hvilke problemstillinger, der gør sig gældende i implementeringen af frivilligt arbejde i det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, hvor vi har henblik på en kritisk belysning og diskussion af hvilke mulige konsekvenser dette vil have for pædagogerne og det pædagogiske faglige arbejde i dagtilbuddene. Der vil tages afsæt i et kritisk fænomenologisk-hermeneutisk videnskabsteoretisk design. Vores undersøgelse bestod af to dages observationer, samt to interviews med to forskellige pædagoger og et interview med en frivillig ikke havde nogen tilknytning til institution. På baggrund af vores undersøgelse, diskuterer vi hvilke mulige konsekvenser det frivillige sociale arbejde vil have for samfundet, fagligheden og professionsidentiteten, samt hvor vi ser at frivilligt arbejde vil kunne implimenteres.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 maj 2012
VejledereKirsten Larsen

Emneord

  • daginstitutioner
  • frivillige