De flyvske erhvervskunder - Et projekt om SAS og kundeloyalitet

Anders Holvøe, Magnus Barsøe Bennetzen, Morten Richardt & Malte Holm

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I problemformuleringen lægger vi op til at SAS mister kunder inden for erhvervssegmentet. Målet for dette projekt er ikke at opstille en normativ strategiløsning for virksomheden, men derimod at foretage en undersøgelse om hvorvidt SAS’ produktkoncept korresponderer, med det produkt kundesegmentet efterspørger. I perspektiveringen vil vi reflektere over en mere optimal sammenhæng mellem konceptet og kundernes behov. Centralt for besvarelsen af problemformuleringen er arbejdet med vores tentative teori. Denne har vi opstillet på baggrund af teorigennemgangen og er lokaliseret i kapitel fire. Vi vil ikke præsentere den i nærværende afsnit, da den er blevet formuleret i forlængelse af den indsigt i problemstillingen, som teorikapitlet har givet os.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • Albert O. Hirschman
  • SAS
  • Loyalitet
  • Michael E. Porter
  • Kritisk rationalisme