De Etiske Rødder - En analyse af kristne argumentationsformer i den bioteknologiske debat.

Malthe Holm Christiansen, Karin Linn Andersen, Bjørn Fibiger-Jensen, Lasse Michael Winter & Toke Gelardi Rønsholdt

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

This paper reviews the Danish Council on Ethics concerning the criticism in the media and public debates of the cristian argumentation affecting, among others, the implementation and research of bio-technologies in Denmark and how the participating actors, of different ethical standpoints on the subject, deadlocks. The project portrays the background and workings of the Danish Council on Ethics, the representatives of the ethics they follow, the opposing parts of this ethical discourse and the main theoretical ethic-discourses within the bio-ethical debate. A quantitative survey, based on publicized studies from the Danish Council on Ethics, and a qualitative analysis of these combined with the portrayed ethical discourses form a discussion and conclusion, which form the base for an Actor-Network theory map(ANT-map). Through an analysis of the ANT-map and further analytical conclusions the paper concludes the points of the main problems and inconsistencies affecting the ethical debate of bio-technologies in Denmark, as well as offering solutions on how to; better explain and communicate the Danish Council on Ethics inner workings, how to handle the debate between the opposing actors and their standpoints and in turn opening up the bio-ethical discussions. Denne opgave redegør for Det Etiske Råd i Danmark i forbindelse med den kritik, der fremsættes i medierne og den offentlige debat angående den kristne argumentationsform, der blandt andet berør implementeringen og forskningen af bio-teknologier i Danmark, og hvordan aktørerne, med modstridende etiske holdninger, fastlåses i debatten. Projektet portrætterer baggrunden og de interne arbejdsmetoder i Det Etiske Råd, repræsentanter for den etik, som de arbejder med, de etisk modstridende aktører og de grundlæggende etiske diskurser indenfor det bio-etiske debat. En kvantitativ undersøgelse, funderet i de offentliggjorte udgivelser fra Det Etiske Råd, og en kvalitativ analyse af disse kombineret med de præsenterede etiske diskurser danner ramme for diskussion og konklusion, der danner fundament for en Aktør-Netværs Teori oversigt (ANTmap). Gennem en analyse af ANT-map og yderligere analytisk baserede konklusioner konkluderer denne opgave hovedproblemerne og uoverensstemmelser, der påvirker den etiske debat af bioteknologier i Danmark. Desuden fremlægges der løsninger på; hvordan Det Etiske Råds interne arbejde bedre forklares og kommunikeres, hvordan debatten mellem de opponerende aktører, og deres holdninger, behandles og dermed hvordan den bio-etiske debat åbnes op.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato23 jun. 2011

Emneord

  • Etik
  • Danmark
  • STS
  • Bio-teknologi
  • ANT
  • Det Etiske Råd
  • Kristendom