De ældres gode hverdagsliv. En kritisk vinkel af Kalundborg Kommunes strategi for ældre

Louise Vejlgaard Aagaard Nielsen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette Projekt undersøger det gode hverdagsliv for ældre i en kritisk samfundsanalyse hvor kritisk teori er projektet videnskabsteoretiske vinkel. Det gode hverdagsliv bliver analyseret ud fra Kalundborg kommunens strategi for “det gode og værdige ældre liv” samt de ældres egne forståelser af det gode hverdagsliv. Det gode hverdagsliv hos de ældre findes ved at fortolke fire cases hvor det semistrukturerede livsverdensinterview med fire ældre og deltagerobservationer ved disse, skaber baggrunde for en fortolkning af de ældres hverdagsbevidsthed og krænkelseserfaringer. Hverdag Bevidsthed er en teori af den tyske sociolog Thomas leithäuser, som har fokus på subjektets tilpasning til og situering i samfundet . Krænkelseserfaringer kommer fra Axel Honneths Anerkendelses Paradigme, hvor mennesket livsopretholdelse er afhængig af anerkendelse. På baggrund af denne analyse redegøres der for hvad de ældre forbinder med det gode hverdagsliv som efterfølgende sammenlignes med strategien forståelse af dette. Det viser sig at de ældres gode hverdagsliv ses gennem 6 tematikker: 1)De skal kunne ytre sig og tale frit, 2) De skal have indflydelse på daglige aktiviteter, 3) De Skal have mulighed for motion i hverdagen, 4) De vil behandles som individer med individuelle behov, 5) De vil gerne være til nytte og 6)De har brug for samvær og fællesskab.
Disse behov tilgodeses først når strategien har tilpasset deres strategi. Strategien skal derfor både tilpasses til de ældres forestilling samt omtænke den måde strategien italesætter og begrebsliggøre det gode ældreliv på, da de ældre forståelser af indholdet af strategien ikke stemmer fuldstændig overens med strategiens fokus.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider46
VejledereAne Moltke