DDT koncentrationen i torsk fra Øresund

Signe Flink, Emil Tikander, Troels Godballe, Annika Charlotte Vilstrup, Line Lynge Nilsson, Andreas Græm & Pernille Damgaard Petersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

DANSK: Det ønskedes at undersøge DDT koncentrationen i torsk fra Øresund, da der kun er foretaget et fåtal af undersøgelser siden 1996. Ud fra prøvetagninger af DDT indholdet i 5 torsk samt resultater fra tidligere undersøgelser, vurderes udviklingen af koncentrationen i Øresund. I rapporten beskrives DDTs toksiske effekt i økosystemer samt hos mennesket. Der redegøres for transport af DDT, DDTs kemiske egenskaber og hvordan det biomagnificeres. Eventuelle kilder til tilført DDT i Øresund diskuteres. Resultater opnået ved prøvetagning viste en gennemsnitlig koncentration af DDT på 0,30 µg/g i de 5 torsk, hvorimod Fødevarestyrelsens undersøgelse fra 1996 viste en koncentration på 0,59 µg/g. Det kan derfor konkluderes at DDT koncentrationen i torsk fra Øresund er faldet siden 1996. ENGLISH: Given that only a few scientific studies of the DDT concentration in cods from Oresund in Denmark since 1996 have been made, a new study was desired. On the basis of samples of the DDT content in 5 cods and results from previous scientific studies, the development of the concentration in cods from Oresund is being assessed. In the report the toxic effect of DDT in ecosystems and among human beings is described. The transport of DDT, the chemical properties of DDT and how it undergoes biomagnification are accounted for. Possible sources of emitted DDT are discussed. Results obtained by sampling showed an average concentration of DDT of 0.30µg/g in the 5 cods, whereas the scientific study of Fodevarestyrelsen from 1996 showed a concentration of 0.59 µg/g. Thus it can be concluded that the concentration of DDT in cods from Oresund has declined since 1996.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jul. 2008
VejledereHenning Schroll

Emneord

  • øresund
  • ddt
  • torsk
  • insekticid