Datamatikerstuderende med autisme i arbejdslivet: Datamatikerstuderende med autisme i arbejdslivet

Mette Nielsen & Emilie Sofie Payne

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Projektet sætter fokus på paradokset i, at artikler påpeger, at mennesker med autisme er en eftertragtet arbejdskraft især indenfor IT-branchen samtidig med, at kun 10% af mennesker med autisme er i ordinær beskæftigelse ifølge Landsforeningen Autisme og Det Nationale Autismeinstitut. Projektet beskæftiger sig med at undersøge hvilke udfordringer og muligheder datamatikerstuderende med autisme fra erhvervsakademiet Zealand oplever i mødet med arbejdslivet gennem deres praktikforløb. Ligeledes undersøges det også hvorledes disse udfordringer og muligheder kan håndteres for, at de kan komme i arbejde, hvilket kan skabe grobund for et forandringspotentiale af problematikkerne. Dette undersøges ved at foretage empiriindsamling gennem et interview med Studieleder af autisme-linjen Poul og et autofotografisk interview med datamatikerstuderende med autisme Anders. Med vores teoretiske perspektiver omkring mangfoldighed af Anette Steen Pedersen og Elisabeth Plum og fagidentitet af Preben Horsholt Rasmussen behandles den indsamlede empiri. Undersøgelsens resultater har vist, at datamatikerstuderende oplever forskellige udfordringer i relation til de sociale og fysiske rammer i arbejdet. Ud fra vores indsamlede empiri fra Poul og Anders påpeges det også, at de studerende ligeledes oplever muligheder for at de kan komme i arbejde. Dette kan f.eks. være deres engagement i arbejdet. Med vores teoretiske perspektiver i fokus kan mangfoldighed både være en mulighed og en udfordring for, at datamatikerstuderende med autisme kan komme i arbejde, da mangfoldighed kan anskues ud fra forskellige perspektiver. Projektets resultater viser også, at fagidentitet både er en udfordring og en mulighed for at de datamatikerstuderende med autisme kan komme i arbejde, da de studerende både rummer høj og lav fagidentitet. På baggrund af vores empiriske indsamling kan et bud på en håndtering af de studerendes udfordringer og muligheder for at komme i arbejde være, at etablere en kvalificeret mentorordning der er finansieret af offentlige midler. Mentoren kan fungere som en støtte til den studerende med autisme, kan understøtte den studerendes udvikling af sociale samt faglige kompetencer i relation til arbejdet, og fungere som bindeleddet mellem den studerende og virksomheden. Projektets resultater viser også, at der ikke findes en endegyldig løsning på hvordan datamatikerstuderendes udfordringer og muligheder skal håndteres, da disse er så forskellige.

UddannelserArbejdslivsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 dec. 2019
Antal sider40
VejledereCharlotte Grum

Emneord

  • Arbejde
  • Arbejdsliv
  • Autister
  • Autisme
  • Mennesker med autisme i arbejde
  • Mangfoldighed
  • Fagidentitet