Danske virksomheders ekspansion til det tyske marked

Joachim Kjær Heidelbach, Stefan Stokic & Nikola Soskic

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Den generelle problemstilling for dette projekt, er hvorfor danske virksomheder fejler med ekspansion til udlandet. Dette er hertil søgt opklaret gennem en analyse af en dansk virksomhed, ved navn Mul10 ProSafe der på tidspunktet for udarbejdelsen, stod lige foran en ekspansion til det tyske marked. Denne virksomhed kommer herved, til at eksemplificere danske virksomheder. Det er en virksomhedstype der findes flere af i Danmark og det var dertil målet, at denne kunne agere repræsentant for en større gruppe af virksomheder i Danmark.

Desuden involvere dette projekt, en inddragelse af eksperter indenfor emnet. Nogle der bidrager til, at belyse de elementer der undersøges. Dette i tilfælde hvor case virksomheden er ude af stand til at belyse emnet. Disse eksperter er inddraget for at få et komplet indblik i emnet.
Dertil er der inddraget en række teoretiske aspekter, disse agerer som et perspektiv i analysen sidste del. De er inddraget med det fokus på at disse bidrager med dybere indblik i emnet, end det er muligt med empiriske indsamlinger, da disse ikke har samme empiriske grundlag som de teoretiske udarbejdeler har det.

Problemstillingen er herefter blevet uddelt i en konkret undersøgelse baseret i en undren af hvilke potentielle udfordringer der kan være forbundet med ekspansion til det tyske marked, og hvordan en dansk organisation som Mul10 ProSafe kan imødekomme disse? Dette er besvaret, først gennem en analyse af hvilke udfordringer der fremkommer danske virksomheder, med Mul10 ProSafe og eksperterne som fundament herfor. Dertil er en organisatorisk analyse af Mul10 ProSafe foretaget, her med et yderligere fokus på deres tiltag, som de har foretaget i forbindelse med ekspansionen. Afsluttende er en analyse af, hvordan man som dansk virksomhed kan imødekomme de udfordringer der er udfundet i første del af projektets analyse. Hertil benyttes teorier og empiriske indsamlinger til, at udfinde resultaterne her af.
Konklusionen på projektet er, at der er en lang række udfordringer forbundet med ekspansion til det tyske marked herunder kultur og organisatoriske, hertil er der en lang række tiltag og procedurer man kan implementere for at kunne imødekomme disse, på baggrund af den struktur og organisation virksomheden har.

UddannelserErhvervsøkonomi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider71
VejledereMatias Thuen Jørgensen