Danske Tænketankes Legitimitet

Alexander Kloster Hass, Casper Dirch Børsting, Tobias Juul Hansen, Frederikke Ankjær Jensen & Sebastian Hartmann

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resumé
Titel: Danske Tænketankes Legitimitet
Problemformulering: Hvordan legitimerer Center for Politiske Studier (CEPOS) og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd(AE) deres eksistens, og på hvilken måde afspejler dette sig i deres måde at søge at influere dagpengereformen?

I de sidste femten år er der forekommet en stor stigning i fremkomsten af tænketanke i Danmark. Deres agenda er at influere den politiske dagsorden og meningsdannelse, og få politikerne til at udvikle nye love, samt initiativer, der stemmer overens med tænketankenes ideologier. Ydermere argumenterer tænketankene for at deres eksistens i samfundet er nødvendig.
I dette project søger vi at definere de elementer eller kriterier, der er nødvendige for at en organisation kan defineres som værende en tænketank. Undersøgelse søger at revidere og udvide ’den parlamentariske styringskæde’ af Johan P. Olsen, med heblik på at inddrage medierne og tænketankene som aktører i den politiske meningsdannelsesproces i modellen.

Vi konkluderede, ved hjælp af Laclau og Moffes diskursteori, at AE og CEPOS legitimerer deres eksistens på samme måde, men med foskellige agenda. AE’s agenda er at være ’til gavn for arbejderne’, at sikre at arbejdernes interesser bliver repræsenteret i den offentlige debat. CEPOS’ agenda er at etablere frihed for individet gennem en repræsentation af individet i den offentlige debat.
De to tænketanke arbejder for forskellige ideologier, der kommer til udtryk gennem forskellige diskurser. CEPOS er liberal, mens AE bygger på en socialistisk ideologi. Det er tydeligt at CEPOS og AE har forskellige grundlag for deres eksistens, men søger at legitimere deres eksistens på samme måde.

Vi benyttede en tidsserieundersøgelse, hvorfra vi konkluderede at CEPOS og AE influerede beslutningsprocessen/meningsdannelsen i perioden, hvor dagpengereformen blev udformet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider60
VejledereHanne Marlene Dahl

Emneord

 • Tænketank
 • Legitimitet
 • Diskursanalyse
 • AE
 • CEPOS
 • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Center for Politiske Studier
 • Dagpengereform
 • Tidsskriftsundersøgelse
 • Parlamentarisk Styringskæde
 • Politisk Dagsorden
 • Meningsdannelse
 • Mixed Methods