Danske mediers dækning af e-sport i 2018

Morten Egedal

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Denne rapport gennemgår dækningen af e-sport i ni udvalgte danske omnibusaviser for kalenderåret 2018.
Specifikt undersøges alle artikler fra disse medier, der omhandler de danske Counter-Strike-hold Astralis og
North (n = 386) for at muliggøre en sammenligning mellem dækning af e-sport og dækning af traditionel sport
i de danske medier.
Undersøgelsen finder, at e-sport gengiver de samme mønstre som øvrig sportsdækning indenfor både
artiklernes individuelle typer, hvilket bl.a. ses ved, at godt halvdelen (51,4 %) af alle artikler skrevet om esport i 2018 var foromtale, referat eller analyse, mens andre typiske artikeltyper kendt fra
sportsjournalistikken stadig optræder i dækningen – dog mindre hyppigt. E-sportsdækningen er derudover
med få afvigelser også sammenlignelig med regulær sportsdækning ved brugen af kilder, afhængigheden af
events og i høj grad nødvendigheden af danske vinkler.
E-sporten skiller sig dog ud på flere områder. Der er et stort fokus på de store pengepræmier, der for mange
er en let forståelig og fascinerende introduktion til e-sportsverdenen, der ellers på mange punkter kan kræve
en forudgående forståelse for området. Hver tiende artikel havde på denne måde fokus på pengepræmier i
2018. Dette er i stærk kontrast til øvrig sport, hvor fokus i høj grad ligger på atletens præstation.
Omnibuspressens primære målgruppe kan ikke forventes at have en dyb forståelse for Counter-Strike (eller
øvrige spil), og journalisten kan derfor ikke i samme grad tillade sig at skrive dybe analyser. Samtidigt er der
ikke nødvendigvis et stort overlap mellem gruppen, der har stor interesse for e-sport og de individuelle
mediers læserskare. Derfor skal medierne ofte ikke skrive målrettet mod læsere med mest forståelse for
spillet, da de ofte forventes at få dækket deres behov gennem andre platforme som nichemedier eller
livestreaming.
Dette efterlader omnibuspressen med en målgruppe, der ikke nødvendigvis forstår e-sport i dybden, men
stadig kan være nysgerrige på aspekter af fænomenet, der kan forklares i de bredere medier. Medierne har
derfor en anderledes opgave i at forklare den sekundære målgruppe, hvad der foregår, når en gruppe unge,
danske spillere kan fylde stadioner og leve professionelt af at spille computer. Både muligheden for at
analysere dybere, fokus på pengepræmier og usikkerheden omkring, hvilken målgruppe artiklerne retter sig
mod, vil muligvis ændres i løbet af de kommende år.

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2 sep. 2019
Antal sider67
VejledereMads Kæmsgaard Eberholst

Emneord

  • journalistik
  • e-sport
  • segmentpresse