Dansk Udviklingsbistand og FN's 2015 mål

Thomas Lerche & Lea Møller Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport omhandler Danmarks udviklingsbistand og hvorvidt denne bidrager tilfredsstillende til at FN’s 2015-mål bliver opnået. I rapporten vil der være en undersøgelse af den historiske kontekst 2015-målene er lavet ud fra, en analyse af Danmarks nye rettighedsbaserede tilgang til udviklingsbistand (2012), en analyse af baggrunden for Paris-erklæringen og herigennem en vurdering af om Danmark bidrager effektivt på udviklingsområdet. Der vil også være eksempler på to danske projekter og en gennemgang af positive effekter af udviklingsbistanden. Abstract (English) This paper deals with Danish development aid and seeks to find if Denmark contributes satisfactory to the meeting of the United Nations Millennium Goals. The report will contain an explanation of the historical context in which the Millennium Goals are created, an analysis of Denmark’s new human-rights-based approach to development aid (2012), an analysis of the context of the Paris Declaration and through this an assessment of whether Denmark contributes effectively to development. There will also be examples of two Danish projects and a review of the positive effects of development assistance.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012
VejledereSøren Lund

Emneord

  • Paris Deklaration
  • Danida
  • bistand
  • FN
  • 2015 mål
  • Paris-erklæring
  • Udviklingsbistand
  • Udvikling