Dansk rygepolitik - policyanalyse af den statslige rygepolitik - om passiv rygning

Anne Louise Avnstrøm & Sandra S. H. Poulsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med udgangspunkt i Frank Fischers postempiriske policyanalyse, foretages en analyse af problematiseringen af passiv rygning i den sundhedspolitiske debat 1985 – 2006. Desuden analyseres der på italesættelsen af statens rolle i forhold til at løse problemet. Endelig foretages der en analyse af forandringen af italesættelsen af ovennævnte områder over de 20 år i et institutionelt perspektiv.

UddannelserOffentlig Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006

Emneord

  • policyanalyse
  • passiv rygning
  • statslig rygepolitik
  • diskursanalyse