Dansk rygepolitik - et komparativt casestudie

Sophia Ryberg Zeregbe, Emil Kureer, Nicklas Beran Bergström & Jeppe Svarre Andersen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at belyse problemformuleringen “Hvilke forklaringer kan der være i
forhold til forskellene mellem policy-processerne under ‘Lov om røgfri miljøer’ i 2007 og
prisstigningen af cigaretter i 2019?” Dette gøres ved at opsætte tre arbejdsspørgsmål. Det første
arbejdsspørgsmål sammenlignes de to cases og der bliver set på forskellene i policy-udviklingen. I
det andet arbejdsspørgsmål bliver der sat fokus på hvilke forklaringer der kan være på eventuelle
forskelle og ligheder. Til sidst bliver det diskuteret hvilken af de valgt teorier, der bedst kan forklare policy-udfordringerne, og hvordan mulighederne er for at lave rygepolitik i fremtiden.

Dette gøres henholdsvis, ved at tage udgangspunkt i analysen af de policy-processer der har været
gennemgående i optakten og debatten om rygeområdet med udgangspunkt i ‘Lov om røgfri miljøer” fra 2007 og den aktuelle debat om prisstigning af cigaretter i 2019.
I analysen inddrages de respektive teorier om politics matter og interessegruppeforklaringer.
Samtidig inkluderes policy-transfer og policy-analysen af Gunn og Hogwood, som
analyseværktøjer. Ved at benytte disse teorier og værktøjer, kan projektet identificere de forskelle
og ligheder der har været mellem loven om røgfri miljøer i 2007 kontra prisstigning af cigaretter i 2019.

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at der har været væsentlige forskelle i de to policy
processer, som kan være med til at forklare, at loven om røgfri miljøer havde en bredere
opbakning og at der var større enighed blandt politikerne. Samtidig kan det konkluderes at
debatten gik fra at have et sundhedspolitisk perspektiv, til både at have et sundhedspolitisk og
skattepolitisk perspektiv. Dette har også været afgørende i forhold til, at kunne vedtage prisstigning på cigaretter i den seneste Finanslov.

Afslutningsvist konkluderes det, at de valgte teorier nødvendigvis ikke kan forklare alle de ligheder
og forskelle, der har været i forbindelse med de to policy-processer, men at der må findes andre
forklaringer uden for analysefeltet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2019
Antal sider57
VejledereFlemming Juul Christiansen

Emneord

  • rygepolitik
  • policy transfer
  • kræftens bekæmpelse
  • rygeloven
  • cigaretpriser
  • policyprocess