Dansk national identitet i det sen-moderne samfund

Jens Petersen, Simon Storm Grundon, Philip Veggerby, Nauja Ri Kofod, Nanna Kornerup Nielsen & Klavs Refstrup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dansk national identitet i sen-moderniteten. Dette projekt omhandler den danske nationale identitet i det sen-moderne samfund. Ud fra de valgte teoretikere (Castells, Giddens, Beck), der står beskrevet i projektet, vil der blive undersøgt om der eksisterer en form for national identitet hos den danske befolkning. I undersøgelsen af den nationale identitet, benyttes globaliseringsaspektet og dens udfordringer for den danske nationalstat (Ralf Pittelkow) og den nationale identitet. I projektet vil der blive nævnt en række danske historiske begivenheder, der har været med til at influere den nationale identitet og den danske nationalstat. Ud fra dette samt teorierne (Benedict Anderson) undersøges der, om det danske fællesskab er forestillede eller ej. I forbindelse med casen, bliver der benyttet Dansk Folkepartis principprogram. Through this project we seek to unveil how national identity is formed in context of the late modernity. Our empirical focus is on Denmark, but our theoretical focal point is on internationally acclaimed theorists, such as Giddens, Benedict Anderon, Castells and Beck. This project is primarily theoretical, but we have included an overview of the main events and characters in Danish national history, which we use in our analysis. Furthermore we analyse the “Dansk Folkeparti” party programme, as we suspect the re-blooming of nationalist movements might be a trend linked with the late modernity and the challenges it creates for the nation-state. The project is not universal in its nature but gives a brief introduction to some of the main problems linked to the forming of national identity in the late modernity whilst supplying the relevant theoretical tools to analyse these problems. In addition the reader gets a plausible answer as to why we see nationalist tendencies in late modern Denmark.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • National identitet
  • sen-modernitet