Dans(k) med Birthe eller Bertel? - inkluderende læreprocesser i Danskuddannelsen

Anne Knudsen, Stine Hesager Lema & Marianne Madsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Genstandsfeltet for denne rapport er Danskuddannelsen for voksne udlændinge, som er en del af integrationsloven. Vi stiller os kritiske over for de erhvervsrettede rammer, som Danskuddannelsen er opbygget ud fra, da vi mener, der mangler plads til en bredere læringsforståelse i forhold til integration. Vi forstår integration som de forskellige processer, hvorigennem udlændinge bliver inkluderet i samfundets forskellige sproglige, sociale og kulturelle fællesskaber. Integrationsfremmende uddannelsesforløb, så som Danskuddannelsen er tænkt, mener vi derfor skal skabe rum for en læring, som kan bidrage til, at den enkelte bliver integreret på alle disse områder. Til at beskrive dette bruger vi begrebet om inkluderende læreprocesser. Med udgangspunkt i en case om et konkret udviklingsprojekt udvikler vi en didaktisk model, som vi vil bruge til at besvare spørgsmålet: Hvordan kan didaktik, der fremmer inkluderende læreprocesser, udvikles i forhold til og anvendes inden for de eksisterende rammer af Danskuddannelsen?

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereMichael Svendsen Pedersen

Emneord

  • Etienne Wenger
  • Jacob Thorfing
  • læring
  • integration
  • Bonny Norton
  • kontrakt
  • danskuddannelse