Dansk Kvindesamfund repræsenterer

Sisse Lillevang Knudsen, Benjamin Wallin Sørensen, Marianne Skovhus Larsen, Michell Fabrin Nielsen & Emma Boysen Stein

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I følgende opgave arbejdes med problemformuleringen: Hvordan repræsenterer og inkluderer Dansk Kvindesamfund minoritetskvinder med muslimsk kulturbaggrunds kamp for ligestilling? Det teoretisk grundlag for besvarelsen består i høj grad af Carol Bacchis analysestrategi vedrørende problemrepræsentation. Her spørges hvordan Dansk Kvindesamfund repræsenterer og italesætter etniske minoritetskvinder med muslimsk kulturbaggrunds ligestillingsproblematikker. Vores empiriske baggrund er begrundet ud fra et interview med et styrelsesmedlem fra Dansk Kvindesamfund, Dansk Kvindesamfunds opslag fra sociale medier samt deres magasin “Kvinden&Samfundet”. I analysen undersøges det hvilken form for organisation Dansk Kvindesamfund er, hvordan de italesætter etniske minoritetskvinder med muslimsk kulturbaggrunds problematikker samt hvordan Dansk Kvindesamfund samarbejder med disse kvinder i deres ligestillingsarbejde. Det konkluderes, at Dansk Kvindesamfunds repræsentation af etniske minoritetskvinder særligt kommer til syne på et mere overfladisk plan, via “likes” og anerkendelse på sociale medier. Desuden deltager de i arrangementer og faciliterer rum, hvor de etniske minoriteters stemmer repræsenteres. I temanummeret vedrørende social kontrol i “Kvinden&Samfundet” fra 2016, er det problematisk at der ikke er en artikel hvori de etniske minoritetskvinder får en stemme til at fortælle ud fra eget erfaringsgrundlag som etnisk minoritetskvinde med muslimsk kulturbaggrund. Dansk Kvindesamfund udtaler at de ikke ønsker at agere “white knight” for etniske minoriteter, men de i højere grad vil give dem en stemme. Der identificeres ligeledes en berøringsangst fra Dansk Kvindesamfund, om at de i nogen grad ikke tør italesætte etniske minoritetskvinders problematikker. Vi undersøger det “filter” Dansk Kvindesamfund ser etniske minoritetskvinder med muslimsk kulturbaggrund igennem.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider92
VejledereChristel Stormhøj

Emneord

  • Social bevægelse
  • Bacchi
  • Feminisme
  • Minoritet