Dansk Folkeparti - en succes: The Danish peoples party - a succes

Christian Bjerre Richter-Jørgensen, Freja Frøstrup, Louise Abel Lytken & Christina Gerion Johansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektbeskrivelse: Projektet omhandler den øgede vælgertilslutning som Dansk Folkeparti har fået siden partiets opståen i 1995. Projektet har en sociologisk og en politologisk vinkel. I den sociologiske del gennemgår vi Ulrich Becks tanker om den samfundsmæssige udvikling, herunder den øgede individualisering og de nye risici som eksisterer i det risikosamfund individet lever i, i det senmoderne samfund. I den politologiske del gennemgås højrepopulisme og issue-voting som politologiske tendenser, der kan bidrage til at forklare Dansk Folkepartis succes. Individualisering, risikosamfundet, højrepopulisme og issue-voting kobles til partiet, og bruges til at forklare dets stigende vælgertilslutning. Description: The project is about the increased affiliation, which The Danish People’s Party has got since the party’s rise in 1995. The project has a sociological and political angle. I the sociological part, we go through Ulrich Beck’s thoughts about the social development including individualization and the new risks, which exists in the risk society, the individual live under in the late modern society. In the political part we go through right populism and issue-voting as political tendencies, which can contribute to explaining the success of The Danish People’s Party. Individualization, risk society, right populism and issue-voting are connected to the party and are used to explain its ascend in affiliation.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004
VejledereHanne Marlene Dahl

Emneord

  • issue-voting
  • Højrepopulisme
  • Dansk Folkeparti