Dansk fastkurs - en ordentlig mundfuld! The fixed exchange rate - what a mouthful!

Clemens Ørntrup Etzerodt, Lasse Toudahl Hansen, Emil Bo Sørensen, Astrid Emilie Lavlund Krogh, Bettina Skov, Emilie Lykke Crillesen & Safaa Abdul Halim

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I følgende opgave analyseres det danske forbehold overfor euroen, samt hvorledes forbeholdet har haft indflydelse på dansk valuta- og pengepolitisk suverænitet. I forlængelse heraf undersøges det hvorvidt Danmark som en konsekvens af fastkurssamarbejdet ikke længere kan ses som en suveræn stat på det valuta- og pengepolitiske område. Analysen tager udgangspunkt i en videnskabsteoretisk diskussion mellem Immanuel Kant og Thomas Hobbes men føres videre til mere tidssvarende teorier om henholdsvis multi-level governance og liberal intergovernmentalisme. På baggrund af teoriapparatet opstilles et firebenet suverænitetsbegreb, der derefter afprøves gennem empirisk materiale omhandlende de relevante organer i EU. Det primære empiriske fokus ligger på Den Europæiske Centralbank og de forbundne organer, eftersom det er disse der har indflydelse på dansk valuta- og pengepolitisk suverænitet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2012
VejledereLaurids Sandager Lauridsen

Emneord

  • EU
  • Pengepolitik
  • ERM
  • Valutapolitik
  • ØMU
  • Suverænitet
  • EMU
  • Europæiske Union