Dannelsesbegrebet - Et pædagogisk projekt om dannelsesbegrebet historie og aktualitet

Stine Laybourn

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt er et forstudie til min speciale på Roskilde Universitet. Det er et rent teoretisk projekt, hvor jeg undersøger dannelse gennem dets historiske udvikling, forskellige teoretikere, filosoffer og på tværs af tider. Det er en diskussion mellem mig og forskellige filosoffer, og proces har ført mig ned af blinde gyder og tilbage igen. Jeg startede og endte med et af de største filosofiske spørgsmål: hvordan bliver mennesket menneske? Mine fund peger på, at dannelse står i centrum for dette spørgsmål og at begrebet har iboende værdier, der er væsentlige, hvis vi vil forstå og bevare dannelse i fremtiden. Dannelse er forbindelsen mellem mennesker og verden. Det er en del af, hvad der gør os menneskelige og det danner vores forbindelse til samfundet og omvendt. Det skal betragtes som en åben, dynamisk proces og bør altid ses i forhold til reelle livsvilkår. Personlig autonomi for alle mennesker på tværs af nationer og generationer skal være en retningslinje for al dannelse. Det er et demokratisk og et socialt begreb og har til hensigt at bevare den Anden, som et selvstændigt og ligeværdigt væsen, samt sikre lige muligheder og retfærdighed for alle mennesker, både nu og for kommende generationer. Evnen til at reflektere over dannelsens historiske udvikling og den generelle evne til at reflektere over, som man bliver lært i skolen og i livet, er essentielt for dannelsen. Konklusionerne fra dette projekt vil senere blive brugt i mit speciale, hvor jeg vil undersøge om, og i givet fald hvordan, dannelsesbegrebet består af bæredygtige elementer og værdier. Jeg vil undersøge begrebet bæredygtighed og analysere, hvordan dannelse opfattes i den danske folkeskole. Jeg vil diskutere, om og i så fald, hvordan dannelse er eller bør betragtes, som et bæredygtigt begreb, og på hvilke måder, det påvirker den pædagogiske hensigt med dannelse.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider36

Emneord

 • dannelse
 • bildung
 • demokrati
 • Klafki
 • Kant
 • Humboldt
 • Kemp
 • Uddannelse
 • Halvdannelse
 • bæredygtighed
 • kritisk hermeneutik