Dannelse

Jonas Bo Madsen, Janni Berthou Hermansen & Philip Reindel

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapportens formål er at finde frem til det dannelsesideal, som ligger til grund for regeringens forslag om indførelsen af en national kulturel kanon. Da den fuldkomne kanon ikke er færdiggjort endnu, tager rapporten udgangspunkt i en argumentationsanalyse af ’Dansk Litteraturs Kanon’, en rapport skrevet af et udvalg nedsat af undervisningsministeriet. Ved hjælp af Stephen Toulmins argumentationsmodel fremstilles det dannelsesbegreb, som rapporten udtrykker i lyset af det partikularistiske og universalistiske kulturbegreb. Resultatet heraf diskuteres dernæst overfor henholdsvis et kantiansk dannelsesbegreb og Aristoteles’ dannelsesbegreb i dydsetikken.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

 • Stephen Toulmin
 • Kulturkanon
 • kulturbegreber
 • Argumentationsanalyse
 • kanon
 • klassiker
 • Dannelse
 • Dannelsesideal
 • Litteraturkanon
 • Aristoteles
 • Kant