Danmarks Smukkeste Medhjælpere. Om motivation, organisation og ledelse

Sara Brøns

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i organisationskommunikation hos Danmarks Smukkeste Festival. Organisationen bygger på et samarbejde mellem lønnede og frivillige kræfter, hvilket er et interessant sammenspil i forhold til at ansvar og opgaver i forbindelse med skabelsen og udviklingen af festivalen. Desuden har festivalen status af at være et kulturelt oplevelsesbrand, som disse engagerede parter er en del af, da de i kraft af deres engagement, bliver ambassadører af brandet. Med udgangspunkt og omdrejningspunkt i de frivillige, har jeg analyseret organisationens opbygning samt den interne kommunikation, da den er en vigtig faktor i motivationen i en løst knyttet organisation. For at opnå indsigt i organisationen har jeg interviewet festivalens medhjælperkoordinator, der er fastansat på festivalkontoret og er en del af ledelsen. Derudover har jeg interviewet en frivillig, der desuden har været i ulønnet praktik på festivalen og som netop er udpeget til at være formand. Jeg har løbende sat min empiri i et teoretisk perspektiv som indebærer: organisationskommunikation, brandteori, corporate branding og ledelseskommunikation. Essensen af organisationen er at omdrejningspunktet for kommunikationen og ledelsen er at det er menneskene, der er det bærende element og derfor de vigtigeste at have in mente i en hver situation. Desuden er det nødvendigt at alle implicerede parter selv er overbevist om at projektet, DSF, er det bedste at kæmpe for. Det er nemlig kun når afsenderen er overbevist at de er i stand til at forføre forbrugeren.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2010
VejledereChristian Kobbernagel

Emneord

  • organisation, ledelse, motivation corporate branding