Danmarks Fremtid - et projekt om Dansk Folkepartis brug af fortiden i nutiden

Anna W. H. Bilndum, Camilla Andersen, Rie S. Olesen & Linda B. Steinmeier

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt "Danmarks fremtid – et projekt om Dansk Folkepartis brug af fortiden i nutiden" undersøger, hvordan Dansk Folkeparti fremstiller et specifikt billede af udlændingesituationen i bogen ”Danmarks fremtid”. Projektet inddrager begrebet kollektiv erindring som metode og teori, ud fra hvilken vi analyserer, hvordan Dansk Folkeparti konstruerer en nationalfortælling, der får karakter af kollektiv erindring. Anette Warring og Claus Bryld er projektets hovedteoretikere, og repræsenterer en tilgang, der giver os mulighed for at undersøge, hvordan fortiden konstrueres ud fra nutidige og fremtidige interesser og behov, samt hvordan fortidskonstruktioner er emotionelt funderet. Endelig vil projektet diskutere, hvilke årsager og konsekvenser Dansk Folkepartis nationalfortælling kan formodes at have for en national såvel som international kontekst.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
Vejlederevon Lüttichau & T. Ingrid

Emneord

  • Dansk Folkeparti
  • Kollektiv erindring