Danmark og Grønland - En (post)kolonial relation?

Marie Brink Lunau, Laura Helene Dahl-Laursen, Caroline Pico Skov, Ella Amaya Finck-Heidemann, Nanna Ewald Petersen, Rikke Kezia Lisby & Julie Orup Holt

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Projektet undersøger relationen mellem Grønland og Danmark i et dansk perspektiv. Indledningsvis har vi redegjort for den danske repræsentation af Grønland gennem tiden for at belyse, hvordan Danmark har haft repræsentationsmagten siden koloniseringen af Grønland i 1721, og hvordan det fortsat er en styrende diskurs den dag i dag.
For at få et indblik i dansk syn på Grønland har vi analyseret folkeskoleelevers udsagn omkring Grønland og Danmarks og Grønlands relation, i et kvalitativt interview, for at få et billede af deres spejling i Grønland, og hvilken påvirkning det har på deres nationale identitet. Analysens resultat har vi diskuteret ved hjælp af videnskabsteoretikerne Edward Said, Lars Jensen, Gayatri Spivak og Benedict Anderson. Igennem vores analyse og diskussion er vi nået frem til, at eleverne er underlagt en diskurs, der bunder i en kolonial tankegang, som stadig eksisterer i dagens Danmark, men som også har til formål at retfærdiggøre den koloniale fortid.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2017
Antal sider69
VejledereLars Jensen

Emneord

  • Grønland
  • Danmark
  • Kolonimagt