Da velfærdsstaten blev for alle… også for kvinderne: - en begrebshistorisk analyse af velfærds- og ligestillingsbegrebet

Signe Hartmann Olsen & Laura Krog Fæster

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Er ligestilling er en værdi i den danske velfærdsstat? Projektet er en undersøgelse af sammenkædningen mellem ligestilling og velfærdsstat i en begrebshistorisk optik i folketingsdebatter (fra 1953-1975), herunder hvilken semantisk kamp om ligestillingsbegrebet, der har fundet sted i udvalgte folketingsdebatter, og hvilken indflydelse ligestilling i den undersøgte periode har haft på kampen om velfærdsstatsbegrebets udformning og etablering. Det, vi er kommet frem til, er, at ligestilling ikke er en del af udformningen af velfærdsstaten (som begreb), men først bliver det senere da velfærdsstaten etableres. Derudover har vi fundet frem til, at ligestillingsbegrebet har udviklet sig fra primært at omhandle rolleligestilling kvinder og kvinder imellem i 1960’erne til at behandle kønsligestilling mand og kvinde i mellem (i 1970’erne). Det kan man bl.a. se på den måde, hvorpå folketingspolitikerne omtaler kvinder på i de forskellige perioder. I 1960’erne tales der primært om udearbejdende, hjemmearbejdende og hjemmegående hustruer og enlige, mens der i 1970’erne tales om erhvervsarbejdende kvinder. 1960’ernes retorik er dermed fokuseret på kvinden som en rolle i forhold til mand og hjem, hvor kvinden i 1970’erne debatteres som køn.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2011
VejledereCarsten Tage Nielsen

Emneord

  • Danmark
  • folketingsdebatter
  • politisk retorik
  • ligestilling
  • velfærdsstat
  • begreber
  • begrebshistorie