Da Hviding fik et asylcenter

Katrine Ask Hallberg, Emilie Hagemann-Nielsen, Helena Vinther Nielsen, Sif Rønlund Nissen & Lasse Dall Mikkelsen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt er en undersøgelse af, hvad det betyder for et lokalsamfund, at der placeres et asylcenter i byen. I projektet undersøges det hvilke bekymringer, borgerne kan have i forbindelse med asylcentrets opførsel. Derudover undersøges det, hvordan frygt opstår, og om det, borgerne bekymrer sig om/frygter, stemmer overens med de reelle risici. Undersøgelsen gør brug af Ulrich Becks teori om risikosamfundet, Frank Furedis teori om frygt samt Thomas Brecks teori om risikokommunikation. Desuden bruges rapporten ’Den Nye Landbefolkning’, der er udgivet af Institut for Antropologi på Københavns Universitet, der viser, at bekymringerne ofte forsvinder hurtigt igen, når først asylcentret er åbnet.

Der er udvalgt en case, opholdscenter Center Hviding, der ligger i udkanten af Ribe i Esbjerg Kommune. For at undersøge problemstillingen er der brugt en kvalitativ tilgang. Der er udført i alt syv interviews; fem livsverdeninterviews samt to ekspertinterviews. De fem livsverdeninterviews er med borgere, der bor Hviding. De to livsverdeninterviews er med henholdsvis driftschefen for AsylSyd, der driver asylcentret, samt en journalist fra et lokalt medie, der har skrevet meget om asylcentret. Dette er vores førstehåndsempiri, der er brugt i opgaven. Desuden suppleres der med sekundære data, som er kvantitative data, der er med til at understøtte den valgte problemstilling samt til en kontekstualisering af feltet.

Konklusionen for undersøgelsen er, at borgerne i Hviding ikke havde mange bekymringer omkring asylcentret, før det blev opført. Derimod opstod der nogle bekymringer og frygt blandt borgerne i forbindelse med nogle problemer, der skete internt på asylcentret. Derfor har det stor betydning, hvordan AsylSyd har valgt at kommunikere til borgerne, samt hvordan de har valgt at gribe borgenes bekymringer an. Overordnet er borgerne i Hviding glade for asylcentret, og det er et fåtal, der er meget imod det.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2019
Antal sider85
VejledereKlaus Rasborg

Emneord

  • asylcenter
  • Hviding
  • Frygt
  • risiko
  • risikokommunikation
  • Ulrich Beck
  • Frank Furedi
  • Thomas Breck