Dødsstraf i USA

Christine Holmgreen Mejling, Catrine Johansen, Cathrine Munch & Louise Holstein Qvortrup

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt


Denne opgave beskæftiger sig med dødsstraf i USA. Dødsstraf er stadig et gældende emne, da mange lande fortsat benytter sig af den. USA er det eneste vestlige land, der fortsat anvender dødsstraf. Her kan man med fordel se på argumenter i debatten for at undersøge hvilke synspunkter, der kan være til dødsstraf. Opgaven vil tage udgangspunkt i Jesper Rybergs teori om retsfølelse samt relative og absolutte straffeteorier, for at få et større indblik i, hvad der kan ligge til grund for de forskellige synspunkter. Opgaven gennemarbejdes som et casestudie, hvor vi undersøger forskellige synspunkter. Her har vi valgt tre artikler samt en rapport der, hver især, repræsenterer en side i debatten om dødsstraf. Vi har udvalgt en artikel skrevet af P. Holloway, tidligere jurist, en rapport udarbejdet af ACLU, en non-profit organisation, et interview af F. Romano, der har mistet sin søster og en artikel skrevet af J. Budziszewski, professor. Argumenterne der fremkommer i empirien vil blive analyseret. Derfor fandt vi det nødvendigt at anvende kvalitativ metode gennem dokumentanalyse, casestudie samt litteratursøgning. Gennem vores analyse fandt vi frem til, at i artiklen skrevet af Holloway kommer især Rybergs teori om retsfølelse og de absolutte straffeteorier, herunder retfærdighedsteorien og de amerikanske hævnteorier til udtryk.
I rapporten fra ACLU fandt vi, at især Rybergs teori om nytteetik samt de relative straffeteorier, kom til udtryk.
Endvidere fandt vi gennem analysen af interviewet med Romano, at de absolutte straffeteorier om retfærdighed samt de amerikanske hævnteorier, kom til udtryk. Afslutningsvis så vi i Budziszewskis artikel, endnu engang argumenter indenfor de absolutte straffeteorier, herunder især de teologiske teorier.
Vi fandt endvidere, i vores diskussion, at årsagerne til forskellene mellem argumenterne, kunne være grundet forskellig retsfølelser ved de forskellige synspunkter. Derudover kunne dette også skyldes, de alle havde forskellige motiver for enten afskaffelsen eller bibeholdelsen af dødsstraf.
Vores resultater kan siges at være forholdsvis generaliserbare, da vi har forsøgt at bruge flere forskellige synspunkter.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider58
VejledereJon Kvist

Emneord

  • Dødsstraf
  • USA
  • Ryberg
  • Straffeteorier
  • Retsfølelse