Dåreskibets Passage - Den sociale konstruktion af det psykisk syge menneske

Tor Mikkelsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I dette speciale undersøges den sociale konstruktion af det psykisk syge menneske i relationen mellem institution og individ, i socialpsykiatrien i Danmark og særligt på: Det specialpsykiatriske tilbud Granhøjen. Formålet med opgaven er at belyse den psykisk syge klients perspektiv på sin tilværelse i psykiatrien, da dette er svært tilgængeligt og fordi det psykisk syge menneske historisk set er blevet forstummet i mødet med samfundets samt psykiatriens institutioner. Jeg undersøger dette via belysningen og arbejdet med flere teoretiske begreber og perspektiver. Her bl.a. fra Michel Foucault, Erving Goffman og Richard Jenkins. Samt ved analyse af empirisk materiale frembragt af kvalitative biografiske forskningsinterview med fokus på interviewpersonernes livshistorier. Jeg kan konkludere på baggrund af analysen at interviewpersonerne begge tiltagende påtager sig rollen som psykiatriklient og dens forpligtelser, for at få adgang til bestemte basale og menneskelige ressourcer. Begge interviewpersoner opbygger i den forbindelse viden og egenskaber til at kunne klare institutionstilværelsen og en slags autonomi tilknyttet rollen som klient. Katinka arbejder desuden på at skabe viden og egenskaber til at transcendere de institutionelle rammer.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider72
VejledereSøs Anne-Lise Bayer

Emneord

  • Institutionel identitet, magt-viden, subjektivering, subjektivation, moralsk karriere, rolleteori, stigmatisering, social identitet, Michel Foucault, Erving Goffman, Richard Jenkins, institutionalisering, institution-individ, socialkonstruktionisme, livshistorieinterview, kvalitativ forskning