Cyclodextrins in oral drug delivery # Exploiting the formation of complexed precipitate for steroids with #- and #- Cyclodextrin

Houssein Ali Elsalhi

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Cyclodextriner har evnen til at indkapsulere et antal forskellige hydrofobe molekyler og derved ændre dets fysiske egenskaber, relevante for oral administreret farmaceutika såsom opløselighed. Et tidligere studie af Uekama et al. 1982 har vist at fase opløseligheds diagrammer for 12 ud af 18 undersøgte steroider er af Bs-Type ved introduktion af β-CD og γ-CD. De viste at testosteron er det eneste steroid der danner bundfald af støkiometrien 2:1 med β-CD, imens majoriteten af steroiderne danner et 3:2 bundfald med β-CD1. Fase opløselighedsdiagrammerne for de samme steroider med γ-CD dannede et 2:1 bundfald og testosteron dannede et 3:2 bundfald. Tre steroider (Cortison-21-acetat, prednison og testosteron) blev valgt for at bekræfte og ydermere undersøge hvilke parametre der kan være relevante for støkiometrien af det dannede bundfald. ITC-forsøg blev udført for at undersøge ligevægtskonstanten, K11 og sammenligne med ligevægtskonstanter fra region I i fase opløselighedsdiagrammerne og ligevægtskonstanter observeret af Uekama et al. 19821. Det var kun muligt at måle ligevægtskonstanter for komplekseringen af prednison og Cyclodextriner men ikke for testosteron og for cortison-21-acetat, sandsynligvis grundet deres lavere opløselighed. DSC blev anvendt til at undersøge det dannede bundfald, og det viste sig at i fem ud af de seks forskellige dannede bundfald at ingen varmesignal for smelteenthalpien af det rene steroid var tilstede i bundfald selvom at det blev observeret i thermogrammerne for det rene steroid. Det foreslås i opgaven at androgener giver anledning til den anderledes udfældnings støkiometri som er gældende for testosteron og ikke de andre steroider undersøgt. Denne hypotese er støttet op med overvejelser om de strukturelle og derved størrelsesmæssige forskelle der er mellem androgener og corticosteroider. Resultaterne af dette studie indikerer at opløseligheden af de dannede komplekser afhænger af størrelsen af steroidet imens K11 afhænger af de hydrofobiske egenskaber af steroidet. Det betyder at opløseligheden af det dannede kompleks ikke følger den samme tendens som bindingstyrken mellem steroidet og Cyclodextrin. Det er nødvendigt med flere forsøg for at bekræfte disse hypoteser.


UddannelserKemi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 feb. 2019
Antal sider70
VejledereJens Christian Sidney Schönbeck & Håvard Jenssen

Emneord

  • Cyclodextriner