Culture in organisations / Virksomhedskultur

Mia Hvilshøj Jensen, Anastassia Stukan, Laura Juhl Pedersen, Nanna Børgensen & Helle Wichmann

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet beskæftiger sig med virksomhedskultur, hvor vi tager udgangspunkt i organisationsteoriernes historiske udvikling fra omkring 1900-tallet med fordisme og taylorisme og frem til i dag. Derudover giver projektet et kort overblik over de forskellige måder at definere virksomhedskultur. Projektet bygger på tre interviews af to forskellige virksomheder, som bruges som inspirationskilde og empiri. Derudover inddrages teoretikerne Edgar H. Schein og Geert Hofstede til at analysere kulturbegrebet. Der bliver brugt begreber indenfor disse teorier, til at illustrere benyttelsen af virksomhedskultur i moderne virksomheder. Videnskabsteoretisk tager projektet udgangspunkt i den filosofiske hermeneutik.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereKirsten Bransholm Pedersen

Emneord

  • Schein
  • Hofstede
  • Filsofisk Hermeneutik
  • Organisationsteori
  • organisationskultur
  • virksomhedskultur