CSR - ET GODT BRAND! CSR - A GOOD BRAND!

Kasper Elton Jensen, Lærke Friis Petersen, Miriam Maria Schriwer Hagström & Rikke Krøyer Hjorth Olsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Hvad er en CSR-politik og hvilken betydning har et brand for en virksomhed? Det er nogle af de spørgsmål dette projekt besvarer, i forståelsen af, om en CSR-politik samt virksomhedens brand, påvirker hinanden gensidigt. En CSR-politik omhandler virksomheders sociale- og samfundsansvar og skal i Danmark defineres i virksomheders årsrapporter, efter lovkrav pr. 1. januar 2009. Dette projekt forsøger at belyse CSR-begrebet samt redegøre, hvorfor begrebet opstod i sin tid. CSR giver virksomheder mulighed for at tage et samfundsansvar, men hvordan det udføres, er ikke defineret i den danske lov. CSR er virksomhedsbestemt, hvilket betyder, at en virksomhed selv kan bestemme, hvordan dette ansvar skal tages, samt hvornår virksomhedens mål med CSR-politikken skal opnås. Der findes ingen specifikke krav til disse mål, og heller ingen krav til hvordan CSR-politikken skal udformes. Endvidere er der ingen som kontrollerer, om virksomhederne efterlever deres egne målsætninger. I Danmark er JYSK en af de virksomheder, der har formuleret en CSR-politik, og dette projekt tager udgangspunkt i denne virksomhed, med henblik på den leverandørskandale, som JYSK var en del af i 2008, på baggrund af selvsamme CSR-politik. Skandalen bestod i at Berlingske Business besøgte en af JYSKs leverandører i Bangladesh, hvor skadelige kemikalier, og mangel på sikkerhedsudstyr blev afsløret, der tvang JYSK ud i et forsvar af denne sag. Berlingske Business fik vinklet historien til, at det var JYSKs ansvar, at rette op på de dårlige arbejdsforhold på fabrikken, hvilket var med til at projektgruppen, med dette projekt, forsøgte at vende billedet, og belyse sagen fra et kundeperspektiv, da CSR ofte forbindes med virksomhederne og ikke kunderne. Hermed fandt projektgruppen, kunderne som en hidtil overset aktør i diskussionen om CSR. For at få indblik i kundernes viden om CSR, specifikt JYSKs CSR-politik, undersøges kundernes forhold til produkterne samt virksomheden, gennem en kvantitativ spørgeundersøgelse foretaget i købssituationen. Dertil om kunderne fokuserede på kvalitet, pris eller arbejds- og miljøforhold. Dette kategoriserer kunderne som ikke-politiske eller politiske forbrugere, herunder aktive eller passive politiske forbrugere. I kategoriseringen af kunderne, fandt projektgruppen det interessant, at uddrage hvorfor et boykot ikke fandt sted, som følge af skandalen i 2008. Derfor er effekten af branding , fra virksomhedsperspektiv, væsentlig at inddrage da JYSKs brand kan have været en væsentlig årsag til den manglende reaktion fra kunderne.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2013
VejledereHans Beck

Emneord

  • Brand
  • Code of Conduct
  • CSR
  • Skandale
  • JYSK
  • Branding