Conservation agriculture og arbuskulære mykorrhizasvampe i dansk landbrug: fra niche til landskab

Troels Hjarne, Jonatan Staff Nørgaard, Nicolai Thomsen, David Poder-Scheibel & Mathias Løffler Puggaard

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Siden de tidligste tider ved menneskelig civilisation har forskellige kultiveringsmetoder og fremmelses teknikker inden for landbrug været en del af den menneskelige udvikling. Efter den industrielle revolution har disse kultiveringsmetoder oplevet et stort teknologisk løft i form af nye maskiner, kunstgødning og pesticider. Ligeledes har der i tilsvarende periode været en enorm stigning i den menneskelige befolkning, hvilket har øget behovet for fødevarer. Disse fremskridt har vist sig at være på bekostning af miljømæssige og sociale aspekter af bæredygtighed med en stigning i udledning af kulstof til atmosfæren og med ressourcer såsom fosfor, der er blevet udtømt. Det har ført til en global klimakrise samt en stigende bekymring for fremtidens fødevaresikkerhed. Conservation agriculture (CA) og arbuskulære mykorrhiza svampe (AMS) har vist lovende resultater i nylig litteratur og forskning i forhold til at reducere tabet af fosfor samt øge pedosfærens lagring af kulstof, hvormed kulstof lagret i atmosfæren mindskes.
Dette projekts opgave har været at identificere barrierer i forhold til implementering landbrugspraksissen CA i Danmark, hvor den dominerende praksis har været konventionelt landbrug. Målet med dette projekt er at styrke kultiveringen af AMS med det formål at reducere forbruget af en knap ressource, fosfor, samt reducere mængden af kulstof lagret i atmosfæren.
Under analysen er følgende barrierer identificeret i forhold til en implementering af CA i Danmark: (1) AMS har en række specifikke biologiske forhold, der skal imødekommes, som bliver diskrimineret ved konventionelt landbrug. (2) Den mest hensigtsmæssige praksis til at kultivere AMS var CA grundet dens følsomme biologiske behandling indeholdende: Minimal jordforstyrrelse, sædskifte samt konstant plantedække. (3) Kultur og traditioner fungerer som barrierer da de begrænser landmændenes mod, villighed samt muligheder til at omstilling. (4) Teknologiske barrierer i form af forbruget af pløjning, kunstgødning og pesticider. (5) Forskning i form af manglende viden og fokus på CA og AMS. (6) Uddannelse i form af manglende læring omkring CA og AMS. (7) Politik i form af manglende certificering af CA samt en samlet europæisk politik på et meget varierende område. (8) Økonomi i form af manglende støtte til CA, det faktum at omstilling af dyrt samt lave fosforpriser.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2018
Antal sider69
VejledereHenrik Hauggaard-Nielsen

Emneord

  • Conservation Agriculture
  • Arbuskulær Mykorrhizasvamp
  • Fosfor
  • Kulstof
  • Frank W. Geels