Computerspilsevaluering - en videnskabsteoretisk tilgang

Frederik Raunstrup Hansen, Christian Gessø Larsen, Martin Becker Jørgensen & Rasmus Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten gennemgår forskellige teorier omkring computerspil og hvordan de evalueres. Rapporten begrunder, at computerspil ikke alene skal anskues som en software subgenre og tildeles sin egen kulturgenre, ligesom litteratur og film har deres. Det bliver gjort klart, at de eksisterende evalueringsmetoder ikke er tilstrækkeligt dækkende for computerspil. Der er blevet redegjort for det subjektive i computerspil, særligt i forhold til æstetikken og underholdningsværdien. Rapporten opstiller en model til computerspilevaluering. I modellen inddrages begreber som gameplay, teknik og sociokultur. Disse begreber skal så vægtes i forhold til, hvilken genre computerspillet tilhører. Vi diskuterer hvorvidt modellen og begreberne kan bruges i en ”objektiv” evaluering. Rapporten konkluderer, at selve modellens opbygning kan være objektiv, men metoderne til evalueringen subjektive. Metoderne vil være baseret på anmelderens smag. Endvidere konkluderer rapporten, at hvis der skal konstrueres ”objektive” metoder til evaluering skal først skabes et videnskabsteoretisk for computerspil.

UddannelserDatalogi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004

Emneord

 • Computerspil
 • Computerspilsevaluering
 • Gameplay
 • Spil
 • Datalogi
 • Games
 • Model
 • Genre
 • Gaming
 • Computer games
 • Leg
 • HCI