Communication for social change in the Northern Ghana. A case study of seven women participating in a media-development project.

Pernille Bo Kristensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Det indeværende speciale tager udgangspunkt i syv unge ghanesiske kvinder, som deltager i kommunikations- og medieprojektet: ’Youth Speak Up!’ (herefter, YSU). YSU er et udviklingsprojekt i det Nordlige Ghana, som handler om at give både mænd og kvinder adgang til sociale medier og radioprogrammer, træning i at bruge disse og viden om deres rettigheder, med målet om at dette kan skabe forandring for de involverede. Med en kommunikations-etnografisk tilgang og centrale analytiske begreber fra forskningsfeltet: ’Communication for social change’, har jeg sat fokus på, hvorvidt YSU projektet skaber forandringsprocesser for de deltagende kvinder. Specialet bygger på en fire ugers felttur i den Nordlige del af Ghana, interviews med de syv kvinder samt observationer fra tiden i felten. Specialet har fundet frem til, at det at være kvinde i det nordlige Ghana er forbundet med nogle traditionelle kønsnormer, som er med til at påvirke kvinders deltagelse i YSU projektet. Disse er særligt bundet op omkring det, som navnet på projektet selv forudsætter; at tale. Kvinderne taler ikke, når der er mænd til stede som konsekvens af nogle dominerende kønsnormer. Det gør det svært for kvinderne, at tage en aktiv del i den dialog som projektet prøver at skabe. Ved at udforske kvindernes hverdagsmediebrug har specialet fundet frem til, at der er stor forskel og ulighed i, hvilken medieadgang og mediebrug kvinderne har, og det skaber ulige udgangspunkter for empowerment processer, som igen kan føre til social forandring. Det er med til at ekskludere og påvirke kvinders deltagelse i YSU projektet, som ikke kan kommunikere med de andre unge eller være med til at sætte dagsordenen i brugen af sociale medier. Denne ulighed markerer behovet for at kigge på kvinder i deres kontekst, således at alle syv kvinder har lige muligheder for forandring. Så hvordan kan dette projekt skabe forandring for de involverede kvinder? Specialet har fundet frem til, at YSU projektet handler om meget mere end blot at give kvinderne adgang til at kommunikere på sociale medier og i radioen. YSU projektet tilbyder en dialogisk platform, hvor ligesidede unge mødes og diskuterer deres problemer og udfordringer samt løsninger til disse. I denne dialog skabes der et fællesskab, som kan være med til at skabe større social forandring for de syv kvinder. Selv udtrykker kvinderne, at de er blevet bedre til at tage en aktiv del i samtaler, de har fået adgang til folk i magtpositioner som de ikke turde tage kontakt til før. De har fundet ud af, at mobiltelefonen kan bruges til at tage et billede af det offentlige toilet, der ikke virker, og dele landsbyerne imellem - og på den måde lade de ansvarlige stå til regnskab for deres handlinger. Kvindernes engagement i YSU projektet motiveres af deres manglende rettigheder, manglende muligheder og med deres lokale viden – udtrykker kvinderne selv, at deres deltagelse i dette projekt handler om at skabe forandring for ikke kun dem - men for deres respektive landsbyer. Den ejerskab og førerposition som kvinderne indtager – kan være med til at skabe forandring, som rækker udover den individuelle deltagende kvinde. Specialet konkluderer at, YSU projektet kan blive et led i en proces om at forandre de kønsmæssige sociale normer, som hindrer kvinders deltagelse – og gøre det en socialt accepteret norm, at kvinder tager ordet. Samtidig kan det blive et led i en forandringsproces, som skal skabe social forandring for marginalisede unge, og give plads til udvikling for de markant forskellige kvinder også.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato28 apr. 2016

Emneord

  • Communication for social change
  • Roskilde University
  • NGO
  • Development
  • Ghana
  • Social change
  • Communication