Columbine High - Individ og Samfund

Britt Godske Jensen, Cecilie Gregorius Jakobsen, Emil Ryttergaard Aare Olsen, Jeppe Hougaard Jørgensen, Katrine Friediger Skanning, Mads Lauge Nilsson & Pernille Bruggeling

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vores projekt tager udgangspunkt i den amerikanske debat om våbenkontrol, med Columbine episoden som afsæt. For at belyse denne problematik, har vi redegjort for Michael Moore, såvel som Charlton Hestons synspunkter, eftersom de repræsenterer to divergerende fløje i debatten. Vi har undersøgt hvorvidt deres rationaler er gyldige, for derefter at diskutere holdbarheden. Dette har vi gjort i samspil med Thomas Hobbes' samfundsteori, for at skabe en kobling mellem den nutidige amerikanske samfundsdebat og Hobbes' tanker om en idealstat. Vi har set på emnet indenfor hermeneutikkens rammer, og fundet frem til at både Heston og Moores argumenter er valide indenfor de grundlæggende præmisser som de selv opstiller. Vi har påvist at det er muligt at tilføre en spilteoretisk indgangsvinkel, både på Hobbes' teori, såvel som Heston og Moores samfundsopfattelser.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2010

Emneord

  • Charlton Heston
  • Fangens Dilemma
  • Michael Moore
  • Thomas Hobbes
  • Frygt
  • Columbine High