Coccinella septempunctata’s (Coleoptera: Coccinellidae) respons på E-(β)-farnesen, 2-isopropyl-3-methoxypyrazin og Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) testet i 4-arm-olfaktometer

Kit Palmkvist Hansen & Christina Larsson

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Mariehønen Coccinella septempunctata’s respons på E-(β)-farnesen (150 ng/μl), E-(β)-farnesen imprægneret i silikone (500 mg), 2-isopropyl-3-methoxypyrazin (0,00747 ng/μl) og kornbladlusen Sitobion avenae (45 stk.) blev undersøgt i 4-arm-olfaktometer. Det var forventet, at C. septempunctata blev tiltrukket af teststofferne og duft fra S. avenae og opholdte sig i signifikant længere tid i testarmen end i kontrolarmene. C. septempunctata’s procentvise opholdstid i hver af de fire arme i olfaktometret blev udregnet på baggrund af videooptagelse med webkamera, der efterfølgende blev analyseret i et billedbehandlingsprogram. Der kunne ikke påvises en tiltrækning af C. septempunctata til E-(β)-farnesen og 2-isopropyl-3-methoxypyrazin. C. septempunctata’s respons på E-(β)-farnesen og 2-isopropyl-3-methoxypyrazin afgøres sandsynligvis af en koncentrationsforskel mellem henholdsvis E-(β)-farnesen og 2-isopropyl-3-methoxypyrazin og andre duftstoffer. C. septempunctata blev frastødt af E-(β)-farnesen imprægneret i silikone i intervallerne 0-2 minutter og 0-4 minutter, når opholdstiden i testarmen blev sammenlignet med opholdstiden i den overforliggende kontrolarm. En frastødning kan forklares ved en for høj koncentration af E-(β)-farnesen imprægneret i silikone. Det kunne påvises, at C. septempunctata blev frastødt af duft fra S. avenae i intervallerne 0-4 minutter og 0-6 minutter. Det formodes, at ukendte duftstoffer hos S. avenae kan virke frastødende på C. septempunctata eller inhibere farnesens virkning. Førend C. septempuntata’s respons på duft af E-(β)-farnesen, E-(β)-farnesen imprægneret i silikone, 2-isopropyl-3-methoxypyrazin og duft fra S. avenae endelig kan fastslås, bør der flere undersøgelser til.

UddannelserMiljøbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereSøren Achim Nielsen & Hans Peter Ravn

Emneord

  • Olfaktometer
  • Coccinella septempunctata
  • E-(β)-farnesen
  • 2-isopropyl-3-methoxypyrazin
  • Sitobion avenae