Coaching og individet i det senmoderne samfund: En undersøgelse af coaching i Danmark

Anders Jon Sørensen, Morten Gregers Düring Nielsen & Ida-Maria Feldt Rasmussen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger fænomenet coaching som især de sidste 20 år har gennemtrængt store dele af den kulturelle hovedstrømning i vestliges samfund. Coaching som helhed opererer med forskellige betegnelser i forbindelse med coachens rolle, de processuelle aspekter eller coachingens formål samt mål. På trods af coachingens status har der endnu ikke været foretaget nævneværdige studier af, hvad der forener og adskiller de forskellige coachingformer. Projektet anlægger en kritisk socialvidenskabelig vinkel, hvor coachinglitteraturen bliver anskuet i lyset af de moderne samfundsmæssige dispositioner og konturer, som henholdsvis Hartmut Rosa, Svend Brinkmann og Rasmus Willig teoretiserer. Begreberne og principperne om tidsknaphed, konkurrencedygtighed, fremmedgørelse og selvkritik operationaliseres for at kunne tydeliggøre, hvilken rolle coaching spiller i de moderne samfund. Endvidere fremstilles der et magtanalytisk perspektiv, som via Mitchell Deans viderebygning af Michel Foucaults originale studie om magt og styring, søger at identificere de samfundsmæssige styringsrationaler, der har indvirkning på, hvordan coaching bedrives og tillige aflure magtrelationen coach og klient imellem.
Som teoretisk grundlag og analytisk metode bliver der anvendt en kvalitativ tilgang, med henblik på at undersøge mangfoldigheden i coachingens fremtrædelsesformer og den samfundsmæssige baggrund. For at forstå sammenhængen mellem individets moderne livsbetingelser og brugen af coaching anlægges der desuden både et individuelt og samfundsmæssigt perspektiv.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato23 jun. 2016
VejledereKristoffer Kropp