Coaching - en filosofisk kritik

Mads Strarup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekts sigte er at formulere en kritik af coachingbegrebet og den metodiske praksis, der omgiver dette begreb. I det analytiske essay (jf. kap. 2) vil denne kritik blive præsenteret gennem tre underoverskrifter Empower-mentalt bidrag, Myten om den emancipatoriske coaching og afsluttende Coaching som gen-etablering af kaldet. Denne kritik forholder sig både til coachingen som et teoretisk begreb såvel som coachingen anvendt i et arbejdsrelateret perspektiv. Til begge former for coaching spørges der implicit om, hvilke intentioner coachingen har med den coachede, og hvilke konsekvenser dette end måtte have. Projektets teoretiske fundament repræsenteres af henholdsvis Mitchell Deans Foucault-inspirerede governmentality-analytik og Max Webers protestantisme- og kapitalismekritik. Herigennem får denne kritik både et liberalismekritisk og kapitalismekritisk aspekt. Endvidere medinddrages Luc Boltanski og Éve Chiapellos kapitalismekritik for at give projektets udsagn et nutidigt islæt.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2008

Emneord

  • Liberalisme
  • Max Weber
  • Coaching
  • Michel Foucault
  • Kritik
  • Governmentality
  • Kapitalisme
  • Empowerment