Coaching: "Det er dit eget problem" - En kritisk analyse af et moderne ledelsesværktøj: En kritisk analyse af et moderne ledelsesværktøj

Katrine Hansen, Jeppe Handberg, Kara Rosina Kønig-Wheatley, Kristina Lohse Hoffmann, Maria Skov Munk, Katrine Bogh Schyth & Sallie Damm

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler private virksomheders brug af coaching i forbindelse med konflikthåndtering. Projektet tager udgangspunkt i en specifik mellemstor virksomhed, der har benyttet coaching som værktøj i håndteringen af en medarbejdertrivselsmåling med et negativt resultat. Det empiriske grundlag udgøres af deltagerobservation, semistrukturerede interviews, mailkorrespondancer samt en surveyundersøgelse. Det teoretiske grundlag udgøres af Rasmus Willig og Svend Brinkmann. Der trækkes yderligere på analytiske teser formet af Richard Sennett. Den analytiske undersøgelse fremsætter en pointe om, at coachingens individualistiske tendenser ikke bidrager til kollektiv konfliktløsning. Heraf kan det udledes, at coaching ikke egner sig som styringsredskab i den pågældende medarbejdergruppe, der udgjorde projektets analytiske genstandsfelt. Analysen er foretaget ud fra et kritisk perspektiv, der samtidig proklamerer, at coaching er et socialt konstrueret fænomen, der fordrer til øget individuel kritik.

UddannelserArbejdslivsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider65
VejledereTroels Gottlieb

Emneord

  • Coaching