Climate Change Campaign - Reducing meat consumption among Danish Bodybuilders: En undersøgelse af danske bodybuildere og deres kødindtag efterfulgt af et hypotetisk kommunikationsinitiativ rettet mod at reducere deres kødforbrug

Lea Trylcova, Sara Albu Arabi, Jorune Jasinskaite & Simone Barnekow Nielsen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Følgende opgave har til formål at belyse danske mænd som dyrker bodybuilding i forhold til deres kødindtag. Det høje kødforbrug er et voksende globalt problem og fortsætter med at skade miljøet og forårsager global opvarmning, Carbondioxid som udsendes i atmosfæren, dvæler i århundrede med en effekt på planeten. Drivhusgasserne fra fossile brændstoffer forårsager drivhuseffekt som får jordens overfladetemperatur til at stige. Dette projekt har derfor sit fokus i at analysere vores målgruppes adfærd og attitude i forhold til deres kødforbrug for at kunne udføre et hypotetisk kommunikativt initiativ som kunne være en succesfuld løsning for at nå vores målgruppe og dermed nedsætte deres kødforbrug.
Projektet tager udspring i den socio-psykologiske tilgang i kommunikation, ved brug af adfærdsteori, Theory of planned behaviour som er forklaret af Icek Ajzen, Martin Fishbein og DiClemente et al. for at opbygge en analytisk ramme som fungere som et værktøj til at forstå og muligvis ændre adfærd hos vores målgruppe. Projektets analyse er opdelt i to dele; analyse af empirisk data som fungerer som fundament for den anden del, strategisk kommunikations plan.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogEngelsk
Udgivelsesdato27 maj 2017