Citylogistik i Middelalderbyen - Om implementering af et grønt vareleveringssystem i København

Lotte Marquardsen, Andreas Greve, Niklas Jarnit, Niels Wilken & Halfdan Winther Hasler

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges det, hvorvidt Københavns Kommune bør igangsætte projektet Citylogistik Kbh. Dette foretages i et kritisk rationalistisk perspektiv, med en falsificering af tre hypoteser som formål. Projektet bearbejder problemstillingen empirisk, for at danne et overblik over den aktuelle trængsel på en given strækning i det indre København. Der skabes et overblik over fordelingen af køretøjstyper og fyldningsgraden i vare- og lastvogne på strækningen og der laves en byrumsanalyse af området, for at undersøge forholdende omkring strækningens bymiljø. Alt dette for at kunne give et billede af, hvilke reelle forandringer, indenfor mobilitet og bæredygtighed, implementeringen af Citylogistik Kbh vil kunne skabe. Projektet konkluderer, at der er mulighed for at fjerne ca. 20 % af biltrafikken i formiddagstimerne, mens en byrumsanalyse viser at dette ikke vil have en direkte effekt på kvaliteten af byrummet. Vi konkluderer i projektet, at grundlaget for at kunne skabe forbedringer i byens miljø og rum gennem en implementering af Citylogistik Kbh, synes tyndt.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2012
VejledereThomas Theis Nielsen

Emneord

  • Urban
  • Varedistribution
  • København
  • Varelevering
  • Citylogistik
  • Mobility management