Citybranding i et socialkonstruktivistisk perspektiv - en undersøgelse af Københavns og Berlins identitet og image

Amanda Bros Rasmussen, Cathrine Kesia Paulsen, Sofie Jorsal, Camilla Møller Petersen, Karoline Skarsteen, Katja Rindahl, John Richard Indome, Ellegaard Petersen & Cecilie Louise

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med projektet er at undersøge den konstruerede brandidentitet, værende den konstrueret kerneidentitet og konstruerede identitet, og image i relation til København og Berlin. Endvidere undersøges der, hvorvidt byernes brandidentitet og image stemmer overens. Vores videnskabsteoretiske ståsted, socialkonstruktivismen, danner projektets ramme. Gennem en semiotisk analyse af hjemmesiderne, visitberlin.de/en samt visitcopenhagen.com, undersøges den konstruerede identitet for henholdvis København og Berlin. Byernes image udledes af respondenternes besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, med afsæt i den kvantitative og kvalitative metode. Ud fra respondenters besvarelser, stemmer Københavns konstruerede brandidentitet kun til dels overens med respondenternes image. Berlins konstruerede brandidentitet stemmer i høj grad overens med Berlins image, ifølge respondenternes besvarelser. Slutteligt konkluderes det, at Berlin lever mere op til retningslinjerne foreskrevet af citybrandingteorien end København.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jun. 2012

Emneord

  • citybranding
  • socialkonstruktivisme