Cirkulær Økonomi i Samsø Kommune

Magnus Verner Kampmann, Jacob Thue Stenager, Mai Pedersen, Nanna Astrup Eriksen & Oskar Sebastian Ernst

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt vil besvare spørgsmålet: Hvorledes kan Samsø Kommune karakteriseres som
værende et godt eksempel på cirkulær økonomi i kommunalt regi?
For at besvare dette har vi afklaret hvad begrebet cirkulær økonomi dækker over, og defineret
vores egen idealforståelse for en cirkulær kommune ud fra teoretisk funderet litteratur og
praksisfunderet litteratur. Denne idealforståelse lægger vægt på, at kommunen skal sikre et
regenerativ system, hvor emissioner mindskes og energiproduktion- og forbrug optimeres og
hvor produkter, ressourcer og affald løber længst muligt rundt i henholdsvis den biologiske
og tekniske cyklus. For at kunne vurdere dette inddrager vi de 3 R’ere som er Reduction,
Reuse og Recycle.
Med udgangspunkt i vores idealforståelse er vi kommet frem til, at Samsø Kommune i
mindre grad er et godt eksempel på cirkulær økonomi i kommunalt regi. Dette skyldes, at der
er flest områder, hvor kommunen ikke lever på til de cirkulære principper. I den biologiske
cyklus formår Samsø Kommune i ringe omfang skabe et lukket kredsløb, da der endnu ikke
er etableret et biogasanlæg. I den tekniske cyklus formår Samsø Kommune i ringe omfang at
skabe et lukket kredsløb på grund af kritisabel affaldshåndtering.
Igennem mindskelse af emissioner og optimering af energiproduktion- og forbrug er Samsø
Kommune dog et godt eksempel på en cirkulær kommune, da de gennem vedvarende
energiø- projektet i 1997 har en opnået positiv energibalance.
Der skal derudover nævnes, at Samsø Kommune har gode forudsætninger for en cirkulær
omstillingen, hvilket kommer til udtryk ved borgerne i Samsø Kommune, Kommunen selv og
projektorganisationen Energiakademiets gensidige og ligeværdige samarbejde hen imod en
cirkulær omstilling. Samsø Kommune har også meget ambitiøse målsætninger i forhold til at
blive fossilfri i 2030. Hvis denne målsætning indfries må vores konklusion derfor revurderes.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2019
Antal sider65
VejledereKarl Robert Isaksen

Emneord

  • Cirkulær Økonomi