Cirkulær Økonomi i den danske byggebranche: Hvordan projekt "Circle House" har arbejdet med cirkulær økonomi.

Josefine Camille Munch Andersen, Bjørn Damsgaard Pedersen, Emil Bødker Pedersen, Mikkel Bredsgaard & Tobias Juul Hansen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne rapport undersøger de skift, der er ved at ske i den danske byggebranche. Der har været et
øget fokus på cirkulær økonomi og på hvordan man implementerer det i branchen ved at genbruge
materialer fra allerede eksisterende bygninger. Et projekt kaldet ”Circle House” arbejder med netop
det. Denne rapport siger efter at undersøge hvordan cirkulær økonomi er implementeret i projekt
Circle House, og hvordan projektet kan påvirke den danske byggebranche. Udover at arbejde med
Circle House som vores case, anvender vi også et casestudie lavet af Ellen MacArthur Foundation,
bogen Cradle to Cradle og Brundtland rapporten for yderligere at opnå en forståelse, der skal gives
os evnen til at besvare vores arbejdsspørgsmål. Forskellige teorier vil blive forklaret; henholdsvis:
socio-tekniske systemer, afkobling, system innovation, transitionsfaser og innovationsteori. Disse
teorier leder op til en analyse af projekt Circle House og den danske byggebranche, hvor vi vil
benytte os af MLP-modellen af Frank W. Geels. Ydermere, vil en SWOT analyse blive præsenteret
for at forklare de styrker og svagheder i projektets processer og ambitioner. Vi har indsamlet seks
interviews med nogle af kernepartnerne fra projekt Circle House for at underbygge disse faktorer.
Udover det vil en diskussion, om hvorvidt Circle House faktisk er et resultat af et paradigmeskift i
branchen, blive præsenteret.
Slutteligt har vi konkluderet på vores analysepunkter og på argumenter præsenteret i vores
diskussion. Dette har ledt os til konklusionen at interne partnerskab i projektet, den nye teknologi
for genbrug, samt det faktum, at projektet har et solidt finansielt grundlag alle er essentielle kriterier
for, om de cirkulære principper i projekt Circle House kan forankre sig i den danske byggebranche.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider81
VejledereShahamak Rezaei

Emneord

  • Cirkulær Økonomi
  • Circle House
  • STS