Cirkulær økonomi er ikke så firkantet: - et studie i Nederlandenes og Danmarks strategier for omstillingen til cirkulær økonomi

Simon Hartkopp, Sarah Zedlitz Alberg & Lucas Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan EU’s dagsorden om at omstille unionen til en cirkulær økonomi (CØ) forsøges forankret i de respektive medlemslande. Undersøgelsen tager udgangspunkt i henholdsvis Danmark og Nederlandene, der begge har udarbejdet nationale strategier for cirkulær økonomi. Projektet konkluderer, at CØ forankres forskelligt i de to lande, selvom afsættet for omstillingen i begge lande er drevet af markedsøkonomien. Forskelligheden kommer både til udtryk i fortolkningen af CØ-begrebet og i hvilken udstrækning konkrete målsætninger fremstilles. Derudover konkluderes det, at hvis CØ skal være et mere operationelt begreb for en ønskelig samfundsudvikling, kræver dette, at der i de politiske strategier indarbejdes mere nuancerede indikatorer til at måle udviklingen mod CØ.

Analysen bygger på en komparativ dokumentanalyse af henholdsvis den danske og den nederlandske strategi for cirkulær økonomi. Denne inddrager perspektiver fra multi-level governance og et teoretisk perspektiv på Cirkulær Økonomi.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jan. 2019
Antal sider58
VejledereØystein Leonardsen

Emneord

  • circulær økonomi
  • Nederlandene
  • Danmark
  • Miljø
  • Ressourcer
  • Affald
  • Politiske visioner