Cheminova En CSR Virksomhed? - Hvorledes Cheminova kan forstås som en social ansvarlig virksomhed -

Nikolaj Bangsted Lem Christensen, Kasper Tange Jørgensen, Asger Simon Rønn Jensen, Sara Bo Young Kjærbye Kristensen, Martin Eiberg Berthelsen, Christian Østergård Jensen, Lasse Borum Lunding & Martin Kaare Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten vil undersøge hvorledes kemikalievirksomheden Cheminova, kan forstås som en social ansvarlig virksomhed. Dette vil først blive undersøgt og vurderet ud fra, hvorledes Cheminova anvender CSR teori, herunder branding, strategisk kommunikation og herunder issue management og teorien om stakeholders. Derefter vil Cheminova sammenholdes med FNs Global Compact principper omhandlende social ansvarlighed. Dette vil ske, for at kunne vurdere, hvorledes Cheminova anvender og benytter sig af disse og deraf kan vurderes at være en social ansvarlig virksomhed. Sidst undersøges Cheminova som en social ansvarlig virksomhed ud fra deres egne opstillede CSR mål hvorefter det vil blive vurderet, hvorledes de er i overensstemmelse med egne målsætninger. Som en yderligere dimension i forståelsen af Cheminova som social ansvarlig virksomhed vil dokumentaren Når Tilbud Dræber blive inddraget, for at kunne vurdere i hvor høj grad Cheminova agerede som en social ansvarlig virksomhed i den sag som dokumentaren beskriver. I undersøgelsen af hvorledes Cheminova kan forstås som en social ansvarlig virksomhed, indgår kvalitative interviews med Lars-Erik Kruse Pedersen (Cheminovas kommunikationsdirektør), Nina Cedergreen (uafhængig toksikolog), Jonas Aziz Bhatti (porteføljemanager hos ATP) og Jørgen Andersen (direktør for Aarhus Universitets Forskningsfond). This assignment seeks to enclose how the chemical concern Cheminova can be understood as a social responsible corporation. First it will be examined and evaluated how Cheminova uses CSR-theory such as branding, strategic communication, and furthermore issue management and stakeholders. Secondly FN’s Global Compact principles will be linked to Cheminova in order to estimate to which degree Cheminova is in conformity with them hence making it possible to argue how Cheminova can be portrait as a social responsible corporation. Thirdly Cheminova will be examined according to their own set of goals as a CSR concern making it possible to argue their fulfillment of said goals. Additionally to CSR-theory and principles the documentary “Når Tilbud Dræber” will add a further dimension in the comprehension of Cheminova as a social responsible corporation. This enclosure of Cheminova as a CSR concern will also include qualitative interviews with, Lars-Erik Kruse Pedersen (Cheminova’s director of communication), Nina Cedergreen (independent toxicologist), Jonas Aziz Bhatti (portfolio manager at ATP), and Jørgen Andersen (representative of Aarhus Universitets Forskningsfond)

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2008
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • CSR
  • Virksomhed
  • Social ansvarlig
  • Cheminova