Characterization of novel intracellular HiP variants in S. Typhimurium

Maja Marie Sørensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I et tidligere studie er to mutationer blevet opdaget i S. Typhimurium efter gentagen optagelse i makrofager, med efterfølgende eksponering for dødelige koncentrationer af ampicillin, et β-lactam antibiotika. Ved Sanger-sekventering blev det etableret, at begge mutationer havde fundet sted uden at medføre et frameshift og kan være en genetisk adaption til makrofager. En 15 bp deletion blev fundet i ydgH genet, som koder for et Salmonella effector-protein, der bliver udskilt i værtsceller under infektion. En 169 bp deletion blev fundet indeholdt i den kodende region af yhhJ og det tilstødende gen (yhiH), og mutationen omfatter henholdsvis start- og terminerings-kodonet, hvilket resulterer i et fusionsprotein. Proteinet er en del af et ABC transporter complex og koder muligvis for en efflux pumpe. Mutantstammer, med forskellige variationer af generne, blev konstrueret til at vurdere virulens og evne til at overleve i J774a.1-makrofager og i en muse model bestående af C57bl-mus. Stammer blev også udsat for dødelige koncentrationer af Ampicillin for at undersøge, om det medførte øget tolerance overfor antibiotika. Det blev konstateret, at den 15 bp deletion, der blev fundet inden i ydgH genet, ikke påvirkede virulens eller overlevelse, og den viste heller ikke øget tolerance overfor ampicillin. Imidlertid var infektioner med en mutant, hvor yhhJ var blevet slettet, signifikant attenueret ved infektion af mus, mens en stamme indeholdende Yhh-fusionsgenet var sammenlignelig med en vildtype S. typhimurium-stamme. Ved eksponering for ampicillin udviste yhhJ deletionsmutanten en signifikant reduceret tolerance for Ampicillin, mens mutanten indeholdende fusionsgenet blev signifikant forøget. Hvilke indikere at yhhJ er vigtig for virulens og tolerance overfor ampicillin.

UddannelserMedicinalbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2018
Antal sider48
VejledereLotte Jelsbak

Emneord

  • Salmonella
  • Intracellulær overlevelse
  • Virulens
  • Persisters