CGRP-antagonister til behandling af migræne?

Lea Holritzer Pehrson, Emilie Beske Unna-Lindhard & Matilde Zinck Leth-Espensen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Formålet med dette projekt er rettet mod nuværende og fremtidige behandlingsmuligheder for den neurogene vaskulære lidelse migræne. Projektet redegør for migrænes patofysiologi for at kunne sammenfatte behandlingsmulighedernes potentiale. Behandlingsmulighederne er afgrænset til det smertelindrene medikament triptan, og den muligt forebyggende behandlingsform CGRP-antagonister. For at kunne diskutere de specifikke egenskaber ved de to behandlingsmetoder, er der taget udgangspunkt i flere forskellige studier, der eksperimentelt har undersøgt henholdsvis triptaners og CGRP-antagonisters virkning. Rapportens teori bruges til en diskussion af fordele og ulemper ved de to forskellige behandlingsmetoder. Projektet diskuterer potentialet ved den forebyggende behandling samt en sammenligning mellem triptaner og CGRP-antagonister, og hvilke problematikker behandlingsmulighederne kan indeholde. Rapporten tager udgangspunkt i allerede eksisterende litteratur omhandlende migræne og kliniske forsøg af de to behandlinger.
På baggrund af projektet kan det konkluderes, at antistoffer som CGRP-antagonister har et potentiale til behandling af migræne, men kan på nuværende tidspunkt ikke erstatte de andre behandlingsmetoder.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2019
Antal sider31
VejledereNils Ole Dalby