Cause Related Marketing - Vejen til et ansvarsfuldt samfund? Cause Related Marketing - the road to a responsible society?

Sara Dagher, Mette Sakham Lomborg, Kristian Koll, Johan Knudegaard Engesgaard, David Sebastian Klibo, Per Holm, Ulrik Alexander Rosenberg Westen-Jensen & Kasper Bjørn Andreasen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Cause Related Marketing – vejen til ansvarsfuldt samfund? I projektet vil vi undersøge brugen af Cause Related Marketing i Danmark. CRM er en specifik markedsføringsstrategi. Virksomheder går ind i et samarbejde med NGO’er, hvor de i bytte af ressourcer køber retten til at bruge organisationernes værdier. Virksomhederne bruger NGO’ernes værdier til at brande produkter. I projektet vil vi overveje de incitamenter og konsekvenser, som CRM har for virksomhederne, NGO’erne, forbrugerne og samfundet. Da brugen af CRM i Danmark er forholdsvis ny, rejser vi spørgsmålet: ”Er Cause Related Marketing kritisabelt?”. For at behandle dette gør vi brug af nogle klassiske sociologer, for at opnå forståelse for sammenhængen mellem mikro- og makro-samfundsniveau. For at sætte CRM i kontekst, laver vi en politologisk diskussion over ansvarsplacering i forbindelse med forbrugernes muligheder for at handle politisk ansvarligt. ------------------------------------------------------- Cause Related Marketing – the road to a responsible society? In this project we will be exploring the use of Cause Related Marketing in Denmark. CRM is a specific marketing strategy. Companies go into collaboration with NGOs, and in favour of providing resources they obtain the rights to use the organizations' values. Companies then use the NGOs values to brand products. In the project, we will consider some of the incentives and consequences that CRM has on companies, NGOs, consumers and society. Since the use of CRM in Denmark is relatively new, we raise the question: "Is Cause Related Marketing for criticism?” To address this we make use of some classic sociologists, to understand the link between micro-and macro-societal level. To put CRM in context, we create a political discussion of liability issues related to consumers' ability to act politically responsible.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jan. 2009
VejledereInger Jensen

Emneord

  • Cause Related Marketing
  • Røde Kors
  • Consumerism
  • Markedsføring
  • Individ og samfund
  • Ansvar
  • Politisk forbrug
  • CRM
  • Aqua d'or