Catalonien og public diplomacy

Tobias Hinkbøll Andersen & Frederikke Funck Bilsteen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Formålet med projekt er, at undersøge public diplomacy med udgangspunkt i Cataloniens brug af public diplomacy i Danmark. I forhold til tidligere handler diplomati i højere grad om at påvirke NGO’er, medier samt befolkningen. Projektet vil derfor have fokus på medierne og partier i Folketinget. Det er relevant at se på Danmark, fordi regeringen tidligere har drøftet spørgsmålet om Cataloniens selvstændighed i Folketinget, både i 2015 og 2017. Præsidenten for Catalonien Carles Puigdemont blev inviteret i Folketinget i 2018 af en repræsentant fra et færøske parti. Efter folkeafstemningen i Catalonien den 1. november blev de danske medier mere interesserede i at dække situationen. Ved at bruge både kvalitative metoder som dokumentanalyse og et interview, samt kvantitative metode i form af tabeller er det muligt, at måle public diplomacy foretaget af Catalonien i Danmark. Derudover understøttes dokumentanalysen ligeledes af en diskursanalyse. Projektet vil bruge Culls taksonomi for public diplomacy og Nyes teorier omhandlende soft power. Catalonien har adskillige organisationer i Danmark, herunder et handelskontor og en kultur organisation. De har også haft en politisk delegation, som den spanske regering lukkede. Succes i projektet vil blive defineret, ud fra målene ved oprettelsen af Diplocat i 2012. Det der måles ud fra er udbredelse information, om det er et positive omtale, samt mængden af relationer i Danmark. Ved at se på de politiske partier, kunne det konkluderes, at nogle partier var negative mens andre var positive. Der var partier, hvis retorik ændrede sig mellem begivenhederne, men både i en positiv og negativ retning. Derudover blev der og analyseret på medierne, men det er ikke åbenlyse forskelle der viser sig her, selvom artiklerne bliver en smule mere positive og væsentlig mere beskrivende.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider53
VejledereAngela Bourne