Byudvikling og sociale boliger - et studie af Wiens sociale boligmodel
 til udvikling af den københavnske: Urban development and Social Housing - a study of the Vienna Housing Model

Mette Møller

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet tager sit udgangspunkt i Wiens sociale boligmodel med henblik på at udvikle den københavnske boligmodel med fokus på social bæredygtighed. Wien er et casestudie for, hvordan man via sociale boliger kan arbejde frem mod en større social bæredygtighed. I København opleves der en stigende social ulighed og formålet med dette speciale er derfor at se på, hvordan vi som byplanlæggere via sociale boliger kan skabe social bæredygtighed i Københavs nye byudviklingsområder. Igennem specialet analyseres Wiens Housing Regime, hvorved der redegøres for sektores politiske styre, samt de aktører og interessenter der er aktive i boligsektoren og deres indbyrdes magtforhold. Dette perspektiveres til den københavnske boligmodel for derved at redegøre for hvilke forskelle der er mellem de to boligmodeller. Det konkluderes at boligmodellerne er meget forskellige, men at der dog er flere forskellige sammenfald. Forskellene i Housing Regimes udgøres primært af boligmodellernes stærke Path Dependency der ligger til grund for udviklingen af boligmodellerne. Det er derfor ikke muligt at sammenligne boligmodellerne, men muligt at give eksempler på, hvordan Københavns boligmodel kan udvikles med fokus på at fremme social bæredygtighed i Københavns nye byudviklingsområder med inspiration fra Wien. Den københavnske boligmodel kan i arbejdet med at fremme social bæredygtighed i Københavns nye byudviklingsområder lade sig inspirere af Wiens konkurrencemodel, og derved inddrage en mere holistisk planlægningsstrategi med krav til social bæredygtighed i byudviklingsprojekter.I forhold til holistisk byplanlægning, sociale boliger og planlægning med social bæredygtighed er Wien en by i konstant udvikling og forandring. Vi som byplanlæggere bør derfor følge denne udvikling og lade os inspirerer af Wiens boligmodel med henblik på social bæredygtig byudvikling. // This master thesis examines Vienna’s social housing model with the intention to advance social sustainability for the housing model of Copenhagen. Vienna is a case study for how social housing can make advancement in social sustainability. In Copenhagen an increasing social disparity is currently emerging and this thesis aims to understand how urban planners through development in social housing can obtain greater social sustainability in Copenhagen’s new urban development areas. In this thesis Vienna’s Housing Regime is analysed and the sectors political governance is reviewed together with the actors and interested parties, who are active in the housing sector and their reciprocal relations of power. This is perspectivized to Copenhagen’s housing model to expound on the differences between the two housing models. It is concluded that the two are very different, but there are however still some commonalities. The differences in housing regimes constitute primarily of the housing models’ strong path dependency, which is the basis for the development of the housing models. A comparison of the two housing models are therefore not possible, but it is possible to give examples of how Copenhagen’s housing model can be developed with a focus on advancing social sustainability in Copenhagen’s new urban development areas with inspiration from Vienna. The housing model of Copenhagen can in relation to advancement in social sustainability draw inspiration from Vienna’s public developers’ competitions and it’s four-pillar model of subsidized housing and thereby bring in a more holistic planning strategy with requirements for social sustainability in urban development projects. In relation to holistic urban planning, social housing and planning with social sustainability, Vienna is a city in a constant state of change and development. We, as urban planners, should follow this development and be inspired by Vienna’s housing model for advancing social sustainability in urban development.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 aug. 2015
VejledereJohn Andersen

Emneord

  • Wien
  • Housing Regime
  • Social Housing
  • Sociale boliger
  • Almene boliger
  • Path Dependency